Dragon Productions

Artistieke Visie 
Maggie Boogaart

Voor mij geeft dans uitdrukking aan wat er leeft in ons hart, onze emoties en onze ziel. Ik heb een opleiding gevolgd tot professionele danseres om de taal van mijn hart/ziel zo zuiver mogelijk te kunnen vorm geven in beweging en zo te vertolken. Ik doe dat met volle kracht en overgave - het ervaren van dans (bewegingskunst) is voor mij één van de bijzonder zinnenprikkelende ervaringen in het leven. Als je hiervan kunt genieten, heb je echt het gevoel dat je leeft…
(foto: Laura RaimondoMaggie Boogaart in 'The Tiger', regie Stipo Jelec)

"Kunst is een uitdrukking van liefde" - Maharishi Mahesh Yogi 

Zo lang ik mij kan herinneren ben ik voortdurend mijn zintuigen en gevoelsleven aan het onderzoeken en ontwikkelen. Ik heb steeds geprobeerd om de puurste vorm te vinden voor het uiten van wat mijn hart en ziel beroerd. Hoe meer mijn kracht en vakbekwaamheid groeit, des te meer ik me als een kanaal voor (levens)energie voel: dansen zie ik als zingen met je lichaam.

Ik zie het als mijn taak om deze energiestroom gaande en zuiver te houden, door mijzelf voortdurend te trainen. Niet alleen in vaktechnisch opzicht, maar ook in het zuiver houden van mijn persoonlijke energiehuishouding en functioneren: door het blijven bestuderen van beweging, de vele bewegingsmogelijkheden en het effect die zij hebben op mijzelf en anderen (fysiek en mentaal).
 
"make every movement out of neccesity" - Martha Graham
Met andere woorden: keep it real!  
 
Het samenwerken met collega dansers/choreografen en met kunstenaars met andere uitingsvormen is voor mij een bijzondere uitdaging. Door de uitwisseling van kennis, kunde en ervaring stimuleren en inspireren wij elkaar. Heel bijzonder ook om te merken dat ik anderen kan stimuleren (en zij mij) tot een betere verbinding met de eigen energiebron en het bereiken van een hoger resultaat, juist door samenwerking.
 
Het is mijn intentie om (positieve) energie het theater in te laten stromen. Energie, oftewel een (im)puls, om het publiek te prikkelen/beroeren en op die manier tijdelijk in een heel andere wereld te brengen o.a. door de energie via mij en de andere performers te laten ervaren. Voor mij is de ultieme manier hiervoor dansen (naast zingen en acteren) in samenspel met muziek, film en andere manieren om de zintuigen te raken.
 
Maar ook bij het geven van lessen en workshops is het laten ervaren van de energie van de beweging van essentieel belang voor mij. De energie van de beweging geeft voor mij uitdrukking aan pure levensenergie. Een verschil van energie(beleving) kunnen laten ontstaan bij mijzelf en anderen is eigenlijk de kern van mijn werk.  
 
Maggie Boogaart - NYC, juni 1996