Dragon Productions

Maggie Boogaart - Body Coach 


optimalisatie

van uw 

presentatie

&

communicatie 

(Foto: Bokkie Vink)

Testimonial van de trainingen:

CV van de Body Coach:

pagina bij LinkedIn:

Boek een workshop: bel 06-286 717 36 of e-mail info@dragonproductions.nl

Body Coach™ trainingen in lichaamstaal en non-verbale communicatie:

Praktische, doelgerichte en snel-werkende fysieke trainingen,

waarin ik de deelnemers help hun 'natuurlijke' houding terug te vinden,

hun 'korset-spieren' (in de onderrug/bekkenbodem/bovenrug) te activeren

om hiervanuit met kracht & elegance te lopen, hun eigen non-verbale communicatie te (her)ontdekken, deze te vergroten en zo -met verzekerd succes van de komende interactie- anderen tegemoet te kunnen treden! De trainingen maak ik op maat voor vrouwen en/of mannen.

Hoe staat het met jouw communicatie?                                       
Hoe kom je over? Klopt jouw houding bij het beeld dat je van jezelf hebt? Hoe krijg je als leidinggevende contact met je werknemers? Of, je wéét dat je veel aankunt, en toch merk je in de praktijk dat het ‘niet lukt’. Mensen zien je over het hoofd, je komt bij individuele gesprekken, vergaderingen of sollicitaties niet of niet zoals je wilt uit de verf. Dan straalt je houding (lichaamstaal) kennelijk iets anders uit dan wie jij denkt te zijn. Communicatie is voor 70 tot 80% non-verbaal, je houding en manier van bewegen zijn hierbij heel belangrijk. In deze workshop gaat het eerst om het leren ‘voelen’ van je lichaam. Waar zit je adem? Hoe sta je eigenlijk?

Het persoonlijke proces dat bij elke individu plaatsvindt staat daarbij voorop: werken aan bewustzijn & welbevinden in het eigen lichaam. Dan kan de lichaamseigen energie weer stromen & kun je werken aan een zuivere communicatie. Bij de huidige internationalisering speelt bewustwording van lichaamstaal bovendien een steeds grote rol, omdat iedere cultuur hierin verschilt.

(foto's: Ron vd Mark)

Volgen of leiden; wat is kracht?
  
                                           
Sommige mensen volgen hun intuïtie; ze voelen veel aan en kunnen gemakkelijk van alles tegelijk in zich opnemen. Eerst kijken, observeren waar de ander voor ‘staat’ en dan daar op in spelen. Maar, wanneer je uitsluitend van deze ‘kracht’ uitgaat, kun je moeite ervaren bij initiatief nemen. Anderen hebben van nature meer daadkracht. Ze stappen doelgericht en ‘to the point’ op projecten, collega’s of zakenrelaties af. Krijgt deze lichaamstaal de overhand, dan kan het soms moeilijk zijn een nuance aan te brengen in de manier waarop je anderen benadert en mis je soms hoe dit bij de ander overkomt óf dat jouw informatie wel zoals beoogt binnen komt. Beide soorten kwaliteiten zijn volgens mij – in potentie- aanwezig bij iedereen. Wij kunnen in principe precies realiseren wat we willen. In feite benadruk ik in deze workshop wat er al ís. Het gaat niet om aanleren van iets dat men zou ontberen, maar een goede balans vinden tussen denken & doen en zo jouw ruimte creëren in je werkomgeving. 

"Wisdom becomes knowledge 
when it becomes your personal experience"

Hoe gaan we aan het werk?
In een combinatie van ademhalingsoefeningen & vloeiende bewegingen, krachtopbouw & ontspanningsoefeningen, spier verlengende oefeningen & visualisaties, word je onder deskundige begeleiding opmerkzaam gemaakt van de werking van jouw geest op jouw lichaam en omgekeerd, de mogelijkheden hiervan en het effect op anderen, zodat je kunt kiezen om je hierin te bekwamen en jouw persoonlijke grenzen te verleggen. Uitgaande van ieders leerdoel, kom ik met direct toepasbare tips – op maat gemaakt voor iedere deelnemer en zijn of haar activiteiten - om bewuster en doelgerichter in het lichaam te staan en zo de eigen doelen te bereiken. Alle oefeningen zijn erop gericht om een proces op gang te brengen dat ook ná de workshop door blijft werken. Naast de oefeningen en praktische tips, speelt feedback een essentiële rol: groei door bewustwording!

"Actie zonder visie brengt chaos voort.
Visie zonder actie brengt lege resultaten.
Actie mét visie brengt oneindige groei, 
onbegrensde resultaten & groot succes"

Doelgroep:
Uitvoerende, coachende en leiding gevende professionals. 
Zowel vrouwen, als mannen. 

De gehele workshop bestaat uit 4 modules van minimaal 1 dagdeel elk (3 uur), die afzonderlijk of samen te volgen zijn. Hoe meer modules men volgt, hoe diepgaander het effect:
 
Module 1: bewust worden van je presentatie/ houding en tips om deze te optimaliseren. Deze workshop is sterk gericht op de lichaamsbewustwording & het lichamelijk welzijn van het individu, werkt preventief voor ziekteverzuim.
 
Module 2: bewustwording van het effect op anderen en oefening hierin, ná een korte introductie in het terug vinden van de eigen natuurlijke lichaamshouding. Deze module bevat zowel individuele- als duo oefeningen.
 
Module 3: oefening in het kunnen sturen van je boodschap & communicatie met de ander, ná een korte introductie in het terug vinden van de eigen natuurlijke lichaamshouding. Deze module bevat veel duo- en groepsoefeningen.
 
Module 4: bewustwording en oefening van de communicatie in teamontwikkeling: hoe kunnen we groepscommunicatie (groepsprocessen) sturen en beïnvloeden? Ná een korte introductie in het terug vinden van de eigen natuurlijke lichaamshouding. Deze module is als ‘masterclass’ de ultieme uitdaging voor de hele groep om als team optimaal te kunnen functioneren.

Prijs: op aanvraag.